NASZ DOM

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Ojcowie, zlokalizowany w malowniczej części Ojcowskiego Parku Narodowego, prowadzony jest przez Zgromadzenie Braci Albertynów, którzy swoją posługę w Ojcowie rozpoczęli w 1936 roku. W początkowym okresie w ośrodku organizowano kolonie wakacyjne i świąteczne dla dzieci ze szkół i zakładów wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie w okresie międzywojennym. W latach 50- tych XX wieku ośrodek został przekształcony w zakład specjalny dla dorosłych “Caritas” i działał na mocy umowy z Zrzeszeniem Katolików “Caritas”, a od lat 90-tych Dom działa na mocy umowy ze Starostwem Powiatowym w Krakowie.

Dom nasz jest jednostką stacjonarną, pobytu stałego przeznaczoną dla 81 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie, która zabezpiecza w pełni potrzeby bytowe, zdrowotne, kulturalno-oświatowe, społeczne oraz duchowe mieszkańców.

Dom stanowi kompleks dwóch budynków – budynku administracyjnego oraz budynku głównego. Budynek administracyjny, poza pomieszczeniami biurowymi, mieści kaplicę, bibliotekę oraz pokój odwiedzin. Budynek główny to budynek wielokondygnacyjny, pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w dźwig osobowy. Dla mieszkańców przygotowano 15 pokoi jednoosobowych oraz 29 wieloosobowych (dwu – oraz trzyosobowych). Do dyspozycji mieszkańców pozostają również takie pomieszczenia jak: pokój dziennego pobytu, jadalnia, kuchenki oraz pokoje socjalne. Sale terapii zajęciowej oraz pracownia witrażu pomagają mieszkańcom rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności oraz mobilizują do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Mieszkańcy przebywający w naszym Domu otoczeni są całodobową opieką wykwalifikowanego zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, do którego należą pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki oraz opiekunowie. Dla każdego mieszkańca zostaje opracowany Indywidualny Plan Wsparcia, dzięki któremu łatwiej określić i zabezpieczyć podstawowe potrzeby socjalno-bytowe, zdrowotne, społeczne oraz kulturalno-oświatowe. Plan pomaga w wyborze zajęć terapeutycznych takich jak: plastyczne, informatyczne, biblioterapeutyczne, muzykoterapię czy też zajęcia w pracowni witraży – zajęcia te zawsze zgodne są z zainteresowaniami i umiejętnościami. Zadaniem Domu jest również integracja mieszkańców ze środowiskiem, dlatego też organizowane są wycieczki, wyjazdy do kina, wymiany z mieszkańcami z innych Domów Pomocy Społecznej. Pomagamy również w utrzymywaniu kontaktów z rodzinami m.in. przez coroczne organizowanie “Dnia Świętego Alberta”, kiedy to do Ojcowa zapraszamy najbliższe rodziny mieszkańców.

W 2006 roku Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie osiągnął standard wymagany ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami). Wojewoda Małopolski zezwolił Zgromadzeniu Braci Albertynów na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Ojcowie nr 64, przeznaczonego dla 81 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Informujemy iż, wszelkie opisy oraz zdjęcia umieszczone na stronie DPS Ojców są własnością DPS. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie ich bez zgody Dyrektora DPS Ojców jest zabronione.