Podziękowania

Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie pragnie złożyć szczególne podziękowania za wszelkiego rodzaju wsparcie, które udzielane jest przez ludzi Dobrej Woli z całego świata.

Dziękujemy:

Władzom i pracownikom  URZĘDU MIASTA I GMINY W SKALE

Młodzieży gimnazjalnej z GIMNAZJUM NR 1 W SKALE

Firmie szkoleniowej BHP-CENTER

Za pomoc w organizacji obchodów 100 rocznicy śmierci Patrona Domu Św. Brata Alberta oraz pomoc w przygotowaniu i za wykonanie tablic z  Historią Życia Św. Brata Alberta naszym dobrodziejom;

Pani Beacie Cader, Panu Mecenasowi Stefanowi Płazek, Panu Adamowi Kidale, Panu Januszowi Szafrańcowi, Państwu Janowi i Agnieszcze Kołodziejczykom, Państwu Beacie Różalskiej-Ciuk i Olgierdowi Ciuk, Panu Andrzejowi Kmiecikowi, Dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Skale, Panu Grzegorzowi Kowalikowi i pracownikom Domu Kultury w Skale oraz młodzieży z klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Skale, Fundacji “Ceramika bez granic”,

Serdecznie dziękujemy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :- ))))))