Adresy i Konta

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Zgromadzenia Braci Albertynów

Ojców 64

32-047 Ojców

NIP 677-10-59-750

nr konta podstawowego: 19 84500005 0020 0200 0026 0001
nr konta fundusz mieszkańców DPS: 08 84500005 0020 0200 0026 0005